Tag: Aliexpress

Поръчка от AliЕxpress.com – попадения и недоразумения No2

След като при първата поръчка попаденията бяха значително повече от недоразуменията (виж статията тук), нямаше как да не започна отново да пълня кошницата. Този път обаче доставките се проточиха изключително … Continue reading Поръчка от AliЕxpress.com – попадения и недоразумения No2